Hiermee die eerste beriggie wat vir die Kriges interessant mag wees.

Vanaf 1976 word ‘n nuusbrief saamgestel, gedruk en aan adresse versprei. Destydse was dit aan ‘n paar honderd Kriges deur die land gepos. Deesdae gebeur dit alles elektronies en aan sowat 350 adresse internasionaal gestuur. Maar daar is nog veral jonger Krige-verwante van wie ons nie weet nie. Dus – ons soek dringend ontbrekende adresse van verwante.

Die Krige familie word in 11 Takke verdeel en die berigte in die nuusbrief probeer om alle takke te dek. Maar hulp van indiwidue bly noodsaaklik. Stuur vir ons enige nuus en veral foto’s sodat ons dit kan oorweeg en plaas!

Voorbeelde van Krige nuusbriewe deur die jare

Statistiek oor die Nuusbrief:

  • Verskyn sedert 1976 = 44 jaar lank!
  • Die jongste nommer = 127 :soveel verskillende uitgawes!
  • Die ooreenstemmende aantal bladsye = 1019  [‘n heel lywige boek oor die familie] 

In die Biblioteek kan al 127 uitgawes afgelaai word.

Ander Interessanthede

Genealogie

Genealogie is die deftige woord vir alles wat verband hou met ‘n familie se stamregister. In SA begin so ‘n register by die stamvader – die persoon wat die land binne gekom het...

Lees verder

Historiese Opstalle

Meeste Kriges kan hul herkoms aan ‘n plaas koppel. Kom ons begin by die oudste van hierdie ses plase.

Lees verder

Krige-bond Museum en Argief

In die Krige Argief is daar letterlik duisende briewe – meestal nog destyds met die hand geskryf.

Lees verder