Herkoms

Om kennis oor die familie Krige te bekom.

Ons Herkoms

Familieregister

Om jou posisie in die groter stamboom te identifiseer.

Familieregister

Verwantskappe

Om vergete en selfs ook nuwe verwantskappe te ontwikkel.

Krige Projekte

Biblioteek

Om belangstelling in die familie Krige aan te wakker.

Biblioteek & Berigte

Uys Krige oor die kenmerke van die Krige
1973 Krige-fees: Feesprogram