Geskiedenis

Die oudste dokument waarop hierdie familienaam verskyn is ’n kerklike staat gedateer 21 Maart 1400. Daarop verskyn die Kryghe-hus se jaarlikse bydrae aan die Kerk...

Lees verder

Heraldiek

Die Krige familiewapen toon ’n man met ’n swaard in sy hand. Sy mondering bevestig egter dat hy eerder ’n handelaar is en beslis nie ’n kryger nie...

Lees verder