Basiese elemente van die program

 1. Die Krige Fees 300 sal oor 'n naweek strek vanaf Saterdag tot Sondag
 2. Die Krige Bond sal ‘n program beplan en aanbied
 3. Die Krige Bond sal die nodige lokale en verwante toerusting en geriewe reël
 4. Die besoekers sal hul eie vervoer- en verblyfrëelings tref

Saterdagoggend & voormiddag

Formele Byeenkoms

Hierdie program word in die Japie Krige-saal by Paul Roos Gimnasium aangebied. Dit sal teen 10:00 begin en teen 15:00 afloop.


Saterdagnamiddag & aand

Informele Byeenkoms

Hierdie byeenkoms word op die wynplaas Kanonkop buite Stellenbosch aangebied.
Dit sal teen 16:00 begin en teen 21:00 verdaag.

Foto's: paulroos.co.za, kanonkop.co.za

Sondagoggend

Moederkerk en Krige Grafkelder

Die deelnemers woon die oggenddiens by en loer in by die Krige Grafkelder wat agter die kerkgebou op dieselfde perseel staan.

Krige Grafkelder by Moederkerk in Stellenbosch

Sondagmiddag

Piekniek by Boschendal

Verdere reëlings sal volg.

Foto's: boschendal.com

Besoeke aan Caledon Villa

Informele besoeke gedurende die Saterdag en Sondag by Neethlingstraat 7. Besigtig familie museums en uitstallings en ontspan in die tuin met tee en koffie.

Foto's: Caledon Villa
Vroeë opname van moontlike

Bywoning

Aangesien daar relatief min tyd vir ons reëlings is, kan u gerus nou reeds vir ons aandui of u oorweeg om die Krige Fees 300 te kom meemaak. Hiermee verbind u nog nie uself nie. Gesels gerus met u verwante hieroor sodat hulle self ook met ons oor deelname kan skakel.

Ontvang, dankie.
Iets het skeefgeloop, probeer asseblief weer.

Die Krige Fees 300-Span

Die Krige Bond is ‘n produk van die eerste groot Krige Fees van 1973. Dit is sekerlik die instansie vanwaar die nuwe inisitief moes kom. Nouja, dit is presies wat gebeur het. Ons het deur ons jarelange korrespondensie gesnuffel en hier en daar persone gevind wat hulp aanbied. Ons het onlangs weer hul gesindheid getoets en toe ‘n lys saamgestel:

 • Marcia Bredenhann née Krige van Kanonkop — aandfunksie op Kanonkop
 • Retief Krige sakeman van Stellenbosch — tegnologie : power point + stroming
 • Niel Krige professor van US — seremoniemeester by PRG-funksie
 • Jake Krige professor van UCT in Kaapstad — sprekers aanwys en begelei
 • Joel Krige regsgeleerde van Kaapstad — piekniek-funksie by Boschendal
 • Fanie Krige Overstand wyksraadslid — hantering van tafels by PRG
 • Rénier Krige sakeman van Struisbaai — funksie by Krige grafkelder
 • Hymli Krige van Stellenbosch — publikasies en aanbiedings
 • Johan Krige van Caledon Villa as voorsitter — aanvoorwerk en beplanning